EU projekti

Naziv projekta: Certifikacijom brže i sigurnije

Kratki opis projekta: Poduzeće LA-RO PROMET d.o.o. provodi projekt pod nazivom „Certifikacijom brže i sigurnije“. Sredstva za projekt odobrena su u sklopu Poziva „Uvođenje sustava upravljanja poslovnim procesima i kvalitetom (ISO i slične norme)“, kod Poziva: KK.03.2.1.14, koji se financira iz Europskog fonda za regionalni razvoj. U sklopu projekta poduzeće će uvesti tri certifikata: sustav upravljanja kvalitetom, sustav upravljanja okolišem, sustav upravljanja prema SCC shemi te educirati djelatnike za navedene norme.

Ciljevi i očekivani rezultati projekta: Cilj projekta je povećanje konkurentnosti i pristupa inozemnim tržištima dostizanjem primjenjive razine standarda certificiranjem sustava u područjima upravljanja kvalitetom, upravljanja okolišem i sigurnosti na radu i zaštite zdravlja, a time i povećanje prihoda na domaćem i inozemnom tržištu, povećanje broja zaposlenih i povećanje kompetencija svih zaposlenih. Rezultat projekta su uvedena tri certifikata i educirani djelatnici.

Ukupna vrijednost projekta i iznos koji sufinancira EU:

Ukupna vrijednost projekta: 329.510,00 HRK

Prihvatljivi troškovi: 210.650,00 HRK

Iznos sufinanciranja EU: 179.052,50 HRK

Razdoblje provedbe projekta: 1. srpanj 2019.  – 1. srpanj 2020. godine

Kontakt osoba za više informacija:

Andreja Kozina, info@la-ropromet.hr

Više informacija na:

Strukturni fondovi

Operativni program konkurentnost i kohezija

 

Sadržaj ovog materijala isključiva je odgovornost poduzeća LA-RO PROMET d.o.o.